Technologia LED

Wiedza. Technologia. Światło

DIODY LED (Light Emitting Diode) są półprzewodnikowymi źródłami światła wykorzystującymi, odkryte na początku XX w. zjawisko elektroluminescencji. Najprościej mówiąc – w środku diody następuje zamiana energii wzbudzonych atomów na cząsteczki światła, czyli fotony. Taki rodzaj technologii nazywamy światłem IV generacji, który stanowi obecnie najszybciej rozwijającą się technologię świetlną na świecie.
Skąd to wiemy? Efektywność źródeł światła mierzy się w lm/W, czyli wskaźniku mówiącym jaką ilość światłą generuje dane źródło wykorzystując 1W mocy. Dla żarówek jest to około 10-12lm, dla halogenów 20-30lm, dla świetlówek liniowych nawet 80-90lm. W 2004 w technologii LED dużym osiągnięciem było 20lm – obecnie, każdy z czołowych producentów oferuje źródła znacznie przekraczające 100lm/W! Co więcej, ta sprawność w dalszym ciągu błyskawicznie rośnie i prawdopodobnie w najbliższych altach osiągnie ponad 200lm/W.
Generalnie diody LED możemy podzielić na 3 rodzaje.
1. Diody THT, czyli przewlekane. Zaletą diod LED jest możliwość łatwego ogniskowania światła, czyli uzyskiwania wąskich kątów świecenia.
2. Drugim rodzajem, są, ,diody PLCC. które są powierzchniowo montowane. Ich zaletą jest łatwość montażu, lepszy rozkład ciepła, wysoka wytrzymałość oraz szeroki kąt świecenia - 120°, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji oświetlenia ogólnego. Każda tego rodzaju dioda składa się z chipa, czyli półprzewodnikowego komponentu, który stanowi serce diody wytwarzając światło, obudowy, oraz luminoforu, który pozwala na zmianę długości fali emitowanej przez chip i wytworzenie światła białego.
3. Trzeci rodzajem są diod mocy, czyli Power LED. Charakteryzują się dużą mocą, co pozwala na zastosowanie ich do aplikacji, w których brak jest miejsca. Tego rodzaju diody mają moc od 0,5W do nawet 10W. Ich wadą jest przede wszystkim bardzo skomplikowany proces odprowadzania ciepła oraz wysoka cena.

Ponadto diody LED:
- mają żywotność sięgającą 100,000h
- nie emitują szkodliwego promieniowania UV
- nie nagrzewają się mocno ani nie emitują ciepła w postaci fal IR
- pracują w niskim i stałym napięciu
- nie emitują światła w falach
- nie wymagają utylizacji
- mają wskaźnik oddawania barw CRI > 86
- występują w dowolnym kolorze i temperaturze światła
- mogą być montowane z miernikiem i ściemniaczem

UTYLIZACJA

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 223 POZ. 146) każda firma produkująca, bądź wprowadzająca na rynek sprzęt elektroniczny musi zapewnid jego utylizację. Dotyczy to również diod LED. Podlegają one jednak utylizacji jako sprzęt elektroniczny niezawierający elementów szkodliwych, co sprawia, że cały proces jest o wiele prostszy niż w przypadku świetlówek.

WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW CRI

Diody LED mogą byd produkowane w różnych wskaźnikach oddawania barw. Od bardzo niskiego, po sięgający nawet 99%. Diody używane przez firmę Luxon mają współczynnik CRI >86 i jest to wystarczająco do oświetlenia obiektów wymagających specjalistycznego światła – np. sale operacyjne. Więcej informacji na www.luxon.pl w zakładce Strefa Wiedzy.

KOLORY I TEMPERATURA BIELI

W diodach LED możemy uzyskad dowolny kolor. Co więcej, światło to jest monochromatyczne, co oznacza, że dioda świeci tylko taką długością fali, jakiej oczekujemy. Jeżeli zaś chodzi o temperaturę światła białego, to możliwe jest wytwarzanie światła od bardzo ciepłego – 2000K, poprzez dzienne – 5500K, aż do bardzo zimnego – 6500K. Im wyższa temperatura barwowa danego źródła światła, tym bardziej jest ono zbliżone do niebieskiego, a mniej do czerwonego. Kolor lub temperatura diody są zawsze ujęte w specyfikacji poprzez wskazania współrzędnych na diagramie chromatycznym. Więcej informacji na www.luxon.pl w zakładce Strefa Wiedzy.

KONTROLERY

Charakterystyczną cechą diod jest to, że stosunkowo łatwo można cyfrowo kontrolowad. Chodzi tu nie tylko o mieszanie kolorów w układach RGB, ale również o ściemnianie, czy też tworzenie wrażenia zmieniającej się temperatury barwowej bieli. Więcej informacji na www.luxon.pl w zakładce Projektowanie kontrolerów i zasilaczy.